Bijzondere Algemene Ledenvergadering op woensdag 19 juli

 
De vergadering vindt plaats in de kantine van NEA, Flevostraat 249 1442 PX Purmerend
Kantine open vanaf 19.45, start vergadering om 20:00.
 
De vergadering is toegankelijk voor alle leden van NEA Volharding.
Jeugdleden kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun ouders/voogd. Jeugdleden kunnen niet stemmen t/m 14 jaar. Vanaf 15 jaar hebben jeugdleden zelf stemrecht.
 
Concept agenda:
  • Opening
  • Ingekomen berichten
  • Vaststellen van de notulen algemene ledenvergadering van 28 juni 2023
  • Wijziging statuten aanpassing op de aansprakelijkheid van het bestuur
  • Benoeming TC
  • Rondvraag
Als je zaken hebt die je aan de orde wil laten komen, kun je die tot twee dagen voor de vergadering doorgeven aan de secretaris.
De rondvraag is niet bedoeld voor uitgebreide zaken. De notulen zijn vanaf volgende week beschikbaar.
 
Stukken bijzondere algemene ledenvergadering:
 

 

Blogs

 

Lust & Leven - Veron LustLust & Leven

Veron Lust over zijn leven als (ultra)loper en ontwikkelingshulp verlener
| Mrt. 2024 | dec.2023 | okt.2023 |