Op 16 mei 2017 bestond Atletiek Vereniging N.E.A.-Volharding op de kop af 100 jaar. Ter gelegenheid van dit heuglijk feit vond die avond een recepectie plaats waar onder andere burgemeester Don Bijl van Purmerend en de voorzitter Atletiekunie Theo Hoex hun felicitaties brachten.

Ray Vletter, voorzitter van NEA, opende de receptie met een toespraak. Onderstaand de uitgeschreven tekst daarvan:

Sponsordoek zoals nu te zien op de atletiekbaan - #NEA100

 

 

Goedenavond Dames en heren,

Namens het bestuur van AV NEA heet ik u allen hartelijk welkom op deze 16e mei 2017. Welkom aan leden, vrijwilligers, oud leden, oud- bestuursleden, belangstellenden en een bijzonder welkom aan onze burgemeester, de heer Don Bijl, en de voorzitter van de Atletiek Unie, de heer Theo Hoex.

De vereniging is oorspronkelijk ontstaan uit de op 22 maart 1878 opgerichte turnvereniging Volharding, toen slechts bestaande uit tien herenleden. Nog voor de eeuwwisseling werd er ook een damesafdeling turnen opgericht alsmede een schermafdeling. In 1908 splitsten de dames zich echter af in een zelfstandige vereniging en gingen verder onder de naam Nuttig en Aangenaam. Op 16 mei 1917 werd atletiekvereniging Volharding aangesloten bij de Noordhollandsche Atletiek Bond (NHAB), om daarna bij de KNAU aangesloten te worden. Inmiddels noemt de KNAU zich gewoon Atletiekunie.
Op 6 juli 1944 besloten Volharding en Nuttig en Aangenaam te fuseren en zo ontstond atletiek- en gymnastiekvereniging N.E.A.-Volharding. Turnen bleef het belangrijkste onderdeel, hoewel het onderscheid tussen atleten en gymnasten niet altijd duidelijk aan te geven was. Er zijn veel besprekingen gevoerd om de omvang van de atletiek te vergroten. In de loop van de jaren zestig van de 20e eeuw kwam de vereniging tot grote bloei met een recordaantal van 1100 leden. Op 6 maart 1974 werd besloten om per 1 juli 1974 de atletiekafdeling weer af te splitsen, met een startkapitaal van, omgerekend, € 1588,23 en enig atletiekmateriaal. Beide verenigingen behielden de naam N.E.A.-Volharding, hoewel de schrijfwijze niet altijd even consequent wordt gehanteerd. De atletiekvereniging staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als "NEA Volharding".

Een bijzondere periode in onze meer recente historie was er in februari 2015, toen onze vereniging lastig werd gevallen door de Purmerendse 'terror oehoe'. Purmerend was heel even het middelpunt van Nederland, met diverse media op de baan bij NEA. Om de veiligheid van onze leden te kunnen blijven garanderen moesten noodgedwongen de trainingen worden aangepast. Gelukkig keerde de rust relatief snel terug.

In de afgelopen 100 jaar hebben leden en oud-leden van onze vereniging veel sportieve successen weten te behalen. Hoewel het gevaar van een opsomming is dat we mensen vergeten, waarvoor bij voorbaat excuus,wil ik toch een aantal bijzondere prestaties en mensen memoreren:

  • Veron Lust, onze ultra-loper die meermalen tot Nederlands kampioen 100km werd gekroond.
  • Purcy Marte, zowel succesvol als atleet, maar vooral als coach van diverse kampioenen.
  • Petra Huybrechtse, gespecialiseerd in de sprint en het hordelopen. Ze werd Nederlands indoorkampioene in beide disciplines en nam ook deel aan de Olympische Spelen van Barcelona in 1992.
  • Joren Tromp, sprinter die Nederland vertegenwoordigde op de OS 2016 in Rio.
  • Marlou van Rhijn, gespecialiseerd is in de 100, 200 en 400 m sprint. Tot nu toe meermalig Paralympisch kampioen en wereldkampioen.

In deze week van feestelijkheden is het vandaag, op 16 mei 2017, precies 100 jaar geleden dat onze vereniging werd opgericht.

Ons 100 jaar feest is vorige week zondag al begonnen, met de 100x400 estafette – een unieke estafette waarin teams gezamenlijk 100 ronden op onze baan aflegden.

Afgelopen vrijdag vierden onze junioren een sportief feest in het Leegwaterbad in Purmerend. Morgen is de pupillenmiddag voor NEA pupillen en basisscholen uit Purmerend. Op donderdag hebben we de NEA jubileumloop waar voor slechts 100 cent jong en oud kan deelnemen, en a.s. zaterdag sluiten we de feestperiode af met een reünie en feestavond.

Al deze evenementen zijn georganiseerd door heel veel actieve leden. Al bijna 2 jaar is onze jubileum commissie aan het werk. Ik wil daarom vanaf deze plaats mijn dank uitspreken aan alle mensen die betrokken zijn geweest bij het tot stand komen van deze week. De bos bloemen die ik hier heb geef ik aan Arie Bierhaalder, de voorzitter van de jubileum commissie, maar is ook voor al die leden en betrokkenen die zich in de afgelopen periode hebben ingespannen – dank daarvoor!

NEA is altijd een vereniging geweest waarin het verenigingsgevoel belangrijk was en belangrijk is. Al jaren is het motto van onze club ‘Samen werken aan Samenwerken’. We zijn een gezonde vereniging, met niet alleen een gezonde financiële basis, maar ook een brede basis van leden die zich inspannen voor het reilen en zeilen van onze vereniging. Vele handen maken licht werk en binnen NEA geven we met succes invulling aan het ledentaken beleid, waardoor we altijd weer in staat zijn, hoewel soms met wat kunst en vliegwerk, om onze evenementen vorm te geven. Sommige leden zetten echter structureel die extra stappen die het verschil maken. Daarom is het heel mooi dat tijdens onze algemene ledenvergadering in april dit jaar de voordracht om in dit jubileumjaar diverse benoemingen tot lid van verdienste of tot erelid van NEA unaniem werd overgenomen. Het betrof de volgende leden:

  • Loes Geertman heeft de afgelopen 15 jaar de ledenadministratie op voortreffelijke wijze vervuld.
  • Kees van Rijn heeft onder meer de Beemsterkaaslopen geïntroduceerd bij NEA Hij was ook de stimulator van deelname aan de loop van Den Helder naar Maastricht en andere lopen voor een goed doel.
  • Willem Jan de Boer heeft voor de jeugd heel veel tijd gestoken in zijn trainerschap voor de jeugd en als  jeugdcoördinator. Daarnaast is hij actief als officiële wedstrijd scheidsrechter en geeft ook cursussen voor trainers en jury leden.

En tot Ere leden werden benoemd:

  • Jeroen Arensman is sinds  2009 is hij secretaris van NEA en daarnaast is hij tevens al jarenlang de redacteur van de website. Ook tijdens atletiek wedstrijden kan men altijd een beroep op hem doen en is hij voor de jeugd tevens trainer voor bepaalde onderdelen.
  • Dirk van Lier is al meer dan 40 jaar lid van NEA. In 1997 is hij benoemd tot lid van verdienste. In de afgelopen periode heeft hij meer dan 10 jaar een bestuursfunctie vervuld. Daarnaast is hij meer dan 15 jaar voorzitter van de loopgroep die de wegwedstrijden organiseert. Ook bij Dirk is de organisatie van de atletiek wedstrijddag al jaren in vertrouwde handen.

We kunnen dus terugkijken of en zeer succesvolle 100 jaar. 100 jaar lijkt oud, maar wanneer je je als atletiek vereniging bezighoudt met de meest klassieke van alle sporten, en wanneer we in ogenschouw nemen dat atletiek al ver voor de jaartelling werd beoefend, dan moeten we constateren dat we met 100 jaar nog piepjong zijn, en dat de blik vooral naar voren is gericht, naar een moderne toekomst.

Juist daarom is het zo mooi dat we van een wel heel bijzonder verjaardagscadeau kregen van Natasha Meijer - van den Busken. Natasha is niet alleen een betrokken ouder, maar professioneel grafisch vormgeefster. Om de volgende 100 jaar fris in te gaan heeft Natasha voor NEA een nieuw logo ontworpen, waarin zowel de klassieke Griekse elementen zijn vertegenwoordigd, maar ook de moderne vereniging die we zijn wordt vormgegeven. Vol trots mogen wij daarom het nieuwe logo onthullen, waarmee we nog minimaal 100 jaar Nuttig en Aangenaam hopen te blijven!

 

Blogs

 

Lust & Leven - Veron LustLust & Leven

Veron Lust over zijn leven als (ultra)loper en ontwikkelingshulp verlener
| Apr 2021 | feb.2021 | dec.2020 |

Volg ons op Twitter
Praat mee op Disqus
Volg ons op Facebook