Het onderhoud aan de baan is nog steeds in volle gang. De baan zal naar alle waarschijnlijkheid op zijn vroegst op 16 september opgeleverd worden. Zodra er meer duidelijk over is, zullen we hierover weer via de website, Twitter en Facebook communiceren.

Tijdens het werk aan de renovatie van de baan bleek de baan er slechter bij te staan dan tot op dat moment was aangenomen. Om de baan door de atletiekunie goedgekeurd te krijgen, diende niet alleen de toplaag, maar ook de asfaltlaag opnieuw aangebracht te worden. Ook bij de verschillende baanatletiekonderdelen bleek er in verband met aanvullende eisen van de atletiekunie extra werkzaamheden naar voren te zijn gekomen, wat tezamen heeft geleid tot een latere oplevering dan gepland.

Het middenveld is ondertussen grotendeels ingezaaid, het gras komt hier en daar al naar boven. Het is het streven dat de kogel- en verspringbakken en kunstgrasstroken deze week worden afgerond.

Hopelijk wordt het aanbrengen van de toplaag deze week gerealiseerd, waarna vervolgens de lijnen aangebracht zullen worden. Een en ander blijft o.a. wel afhankelijk van de weers­omstandigheden.

Dit betekent dat er de komende weken in ieder geval nog niet op de baan getraind zal kunnen worden. Het trainingsschema zoals eerder is gecommuniceerd via de website blijft zolang van kracht.

We hopen zo spoedig meer te kunnen melden en met positief nieuws te komen dat we weer op onze eigen baan kunnen trainen. We kijken we met z'n allen naar uit!

 

Blogs

 

Lust & Leven - Veron LustLust & Leven

Veron Lust over zijn leven als (ultra)loper en ontwikkelingshulp verlener
| Apr 2020 | jan.2020 | nov.2019 |

Volg ons op Twitter
Praat mee op Disqus
Volg ons op Facebook