Beste leden en ouders/verzorgers van leden, beste sportvrienden,
Allereerst namens het bestuur de wens dat het iedereen goed gaat.

Afgelopen dinsdag, 21 april, heeft Premier Rutte in de persconferentie (mede gebaseerd op het advies van het Outbreak Management Team) bekend gemaakt dat er per 29 april een gedeeltelijke versoepeling is van de huidige, algemeen geldende coronamaatregelen voor de sportsector.

 

De gedeeltelijke versoepeling betreft:

 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding buiten trainen waarbij de anderhalve meter-maatregel niet geldt
 • Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt hetzelfde maar mét inachtneming van de anderhalve meter-maatregel

Voor de overige groepen zijn de maatregelen nog niet versoepeld. Samen hardlopen of gezamenlijk trainen vormt nog altijd een te groot risico voor andere groepen, en mag nog niet. Daarnaast is het huidige verbod op evenementen verlengd tot 1 september.

De afgelopen dagen hebben wij vanuit de gemeente, de Atletiekunie en NOC/NSF de voorwaarden ontvangen waarop wij de trainingen voor de bovenstaande groepen weer op kunnen starten. Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van beschikbare trainers.

Vanaf woensdag 6 mei kunnen we de trainingen weer deels gaan hervatten op basis van het volgende schema:

 • CD Junioren op maandagavond van 1900-2000
 • Mini, C en B pupillen op woensdag van 1830-1930
 • A pupillen op vrijdag van 1830-1930
 • A en B junioren op vrijdag van 2000-2100

Er is voor de bovenstaande groepen dus één algemene training per week. De overige trainingen zoals specialisatie trainingen en de trainingen voor andere categorieën dan Junioren en Pupillen gaan tot nader order niet door.

Voor de trainingen die wel door gaan gelden een aantal strikte maatregelen. Wij vragen al onze leden en ouders van leden zich nadrukkelijk aan deze maatregelen te houden. De maatregelen zijn opgesteld op basis van de protocollen van de Gemeente Purmerend, de Atletiekunie en NOC/NSF. Van onze leden vragen wij onder meer:

 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
 • reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden. Maak er geen gezinsuitje van;
 • kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • kom in sportkleding naar de sportlocatie. Kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de trainers;
 • sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

Voor ouders en verzorgers:

 • informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden. Maak er geen gezinsuitje van;
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de trainers;
 • direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is, en dat daarbij de geldende regels met betrekking tot 1,5 meter in acht genomen worden.

Wij zijn blij dat de een deel van de maatregelen versoepeld is. Tegelijkertijd willen we de leden die nog niet onder deze versoepeling vallen vragen geduld te blijven hebben. Dat is moeilijk, maar wel heel belangrijk. Onze Minister President heeft niet voor niets aangegeven dat “Beter voorzichtigheid nu dan spijt achteraf” het devies is. Daarom de uitdrukkelijke oproep aan onze leden de geldende maatregelen te blijven respecteren.

In de aankomende week zullen wij een laatste update sturen met daarin een nadere uitwerking van de maatregelen.

Ten slotte: Alle leden van NEA betalen contributie. Normaal mag van een vereniging verwacht worden dat daar het kunnen gebruiken van de faciliteiten en het genieten van trainingen tegenover staat. Dat is op dit moment helaas niet het geval. Het College van de gemeente Purmerend heeft besloten dat de gebruikersvergoeding voor de binnen- en buitenaccommodaties aan alle verenigingen in Purmerend wordt kwijtgescholden voor de periode van 12 maart tot 1 juni. Wij zijn de gemeente daar zeer erkentelijk voor. Tegelijkertijd lopen een aantal andere kosten voor NEA wel door, en zijn onze inkomsten verminderd. De exacte impact van deze situatie in financiële zin kunnen wij daarom nu nog niet volledig inzichtelijk maken. Vanuit het bestuur is het streven echter om, wanneer deze impact wel inzichtelijk is, onze leden tegemoet te komen in financiële zin, via een korting op de resterende contributie in 2020. Ook hierover zullen wij in een later stadium berichten. Uiteraard hopen wij dat iedereen lid blijft van onze mooie vereniging, zodat we later weer allemaal samen kunnen sporten!

 

Namens het bestuur van AV NEA

 

 


Eerdere mededelingen omtrent Corona:

Update Corona maatregelen, 4 april

Update inzake Corona maatregelen, 22 maart

Geen trainingen en activiteiten tot en met 31 maart vanwege Coronavirus Covid 19, 12 maart

  

Beste leden van AV NEA, beste sportvrienden,

In aanvulling op onze vorige update inzake Corona delen we jullie mee dat in ieder geval t/m 28 april de eerder genomen maatregelen van kracht blijven: er zijn in ieder geval t/m 28 april geen trainingen en wedstrijden op de baan van NEA.

Beste leden van AV NEA, beste sportvrienden,

Op 11 maart berichtten wij dat in ieder geval t/m 31 maart alle activiteiten van NEA stil zouden liggen, en dat wij op 23 maart een update zouden geven. Inmiddels is Nederland nog steeds in de ban van het corona virus. NEA volgt uiteraard de aanbevelingen van de rijksoverheid. Dat betekent dat in ieder geval t/m maandag 6 april de eerder genomen maatregelen van kracht blijven: er zijn in ieder geval t/m 6 april geen trainingen en wedstrijden op de baan van NEA.

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

In navolging van die maatregelen heeft NEA besloten dat:

 • Er in de periode van vrijdag 13 maart tot en met dinsdag 31 maart geen trainingen en wedstrijden zijn op de baan van AV NEA
 • De Algemene Ledenvergadering, die gepland was op Maandag 30 maart, zal tot nader order wordt uitgesteld.

Uiterlijk op 23 maart zullen wij onze leden informeren of de maatregelen na 31 maart worden verlengd, worden aangepast of worden opgeheven.

Excuus voor de overlast, wij rekenen op uw begrip.


Bestuur AV NEA

 

Na een afwezigheid van ruim een jaar zijn nu alle clubrecords weer on-line in te zien.

Natuurlijk hangt in het clubhuis het bord met alle records, maar soms is het ook wel handig om te kunnen zoeken in de record lijsten. Bijvoorbeeld op je mobiel als je tijdens een wedstrijd denkt dat je in de buurt zit van een record.

Je kunt de clubrecords vinden op de website onder het menu "vereniging". Je kunt ook de link direct gebruiken

https://avnea.nl/clubrec/

Voor op je mobiel is deze link waarschijnlijk het meest handig:

https://avnea.nl/clubrec/Actuele records (kort)

 

En nu hopen we natuurlijk dat dit weer een aanmoediging is om komend seizoen een paar records te gaan verbeteren :)

 

Zaterdag 8 februari is het jaaroverzicht wedstrijden/evenementen met opsomming van ledentaken verstuurd naar alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden. Je kunt de nieuwsbrief hier teruglezen.

Afgelopen week bereikte ons het droevige bericht dat ons Lid van Verdienste Kees van Rijn op 68 jarige leeftijd is overleden. Binnen AV NEA was Kees actief binnen de kantine commissie en de loopcommissie. Kees heeft zich altijd ingezet voor de lange afstand estafettes, zoals een ronde om het IJsselmeer, de tocht van Den Helder naar Maastricht en daarvoor de Roparun. Wanneer er een loop voor een goed doel was, haalde Kees altijd veel geld op door onder andere de verkoop van wijn. Binnen de loopgroep en later bij de pupillen was Kees ook de animator van de Beemsterkaas lopen. 
 
AV Nea Volharding is Kees veel dank verschuldigd voor al het werk wat hij voor ons gedaan heeft en we gaan hem enorm missen.
 
Wij wensen Ursula, Martijn en Henny, Marcel en Sabrina en kleinkinderen heel veel sterkte toe.
Bestuur AV NEA Volharding
 
Lees hier de mooie herinneringen aan Kees van Jan Zwemstra.
 

 

Blogs

 

Lust & Leven - Veron LustLust & Leven

Veron Lust over zijn leven als (ultra)loper en ontwikkelingshulp verlener
| Apr 2020 | jan.2020 | nov.2019 |

Volg ons op Twitter
Praat mee op Disqus
Volg ons op Facebook